• ico1
 • ico3
 • ico2

Kislota - SALT - SULFIDE

SINOPCE / CNPC / Saint-Gobain / BHP bilen gowy hyzmatdaş bolduk.

ico2

Biz hakda

"Shandong Puisi Chemical Co., Ltd." kärhana filosofiýasy hökmünde "senagat we magdan himiki çig mal üpjünçiligi hyzmaty" 2006-njy ýylda esaslandyryldy, esasan formik kislota, natriý formaty bilen meşgullanýan "ýokary hilli himiki ösüşe ünsi jemleýär". , kalsiý formaty, kaliý formaty we beýleki formik kislotaly himiki çig mal, SGS, BV, FAMI-QS we beýleki şahadatnama we synag arkaly önümler. Kompaniýa standartlaşdyrylan we standartlaşdyrylan kärhana dolandyryşyny amala aşyrýar we iso9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan we Germaniýanyň BV meýdan şahadatnamasyndan geçdi. 2018-nji ýylda bu kompaniýa ýerli hökümet tarapyndan “Eksporta gönükdirilen ykdysady işiň ösen bölümi” baýragyna eýe boldy. 2018-nji ýylda Alibaba Demirgazyk Sebit görkeziş bazasy diýen ada eýe boldy; 2019-njy ýylda Zibo şäheriniň “Ajaýyp dogruçyl kärhana” adyna eýe boldy.

Häzirki wagtda bu kompaniýanyň içerde we daşary ýurtda üç dogan kompaniýasy bar (Shandong Pulisi Chemical CO., LTD., Zibo Anhao Chemical CO., LTD., CHINA CHANGRUI CO., LIMITED). Soňky ýyllarda kompaniýa üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ukybyny we täze önüm üpjünçilik ukybyny yzygiderli gowulandyrmak arkaly önüm strategiýasynyň üýtgemegine işjeň goldaw berýär, kollej okuwçylaryna, weteranlara, ajaýyp daşary söwda zehinlerine telekeçilik üçin platforma üpjün etmek üçin has köp iş mümkinçiligini döreder, we Zibo şäherinde jemgyýetçilik jogapkärçiligi bolan iň meşhur kärhana markasy bolmaga çalyşyň.

Önümlerimiz

Habarlarymyz

Potassium formate efficiency compared

Kaliý deňeşdirilende netijeliligi emele getirýär

Kaliý formaty, formik kislota duzy, beýleki buzlaýjy serişdelere garanyňda has täsirli: Kaliý asetat karbamid gliserol 100% deňeşdirilende alnan kaliý formaty bilen deňeşdirilende, kaliý asetatyň öndürijiligi bary-ýogy 80-den 85% -e çenli, bar bolan temperatura baglylykda.

Oil drilling and completion fluids– sodium formate

Nebit burawlamak we gutarmak suwuklyklary natriý emele gelýär

Energetika we çig mal üçin burawlamak kyn we talap edilýän iş. Gymmat enjamlar, kyn gurşaw we kyn geologiki şertler ony kyn we töwekgelçilikli edýär. Nebit we gaz ýataklarynyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak üçin formatlar ajaýyp öndürijilik we daşky gurşawa peýdalydyr. Format tehnologiýasy ýokary temperaturada ýokary basyşly burawlamaga mümkinçilik berýär, emele geliş zyýanyny azaldýar, iş çykdajylaryny azaldýar we ekologiýa taýdan arassa. Pulisi natriý we kaliý formatlaryny öndürmekde dünýäde öňdebaryjydyr we doly yza çekilen. Duýdansyz haýyşy üpjün etmek üçin ýeterlik aksiýa alyp barýarys we dolandyryş we fiziki transport nukdaýnazaryndan iň netijeli eltip berýäris. Gurluşlaryň işlemegi we gymmat bahaly önümçiligiň öňüni almak üçin hemme zat.

Hyzmatdaşlar

 • partner-c (3)
 • partner-c (7)
 • partner (4)
 • partner (6)
 • partner-c (5)
 • partner-c (6)
 • partner-c (8)
 • partner-c (1)
 • partner-c (2)
 • partner-c (4)